каморка папыВлада
журнал Млад конструктор 1983-06 текст-5
Меню сайта

Поиск

Статистика

Друзья

· RSS 25.06.2019, 20:34

скачать журнал

<- предыдущая страница

За малките ученици

Помагало по краснопис

Направете си удобна показалка от меден проводник с оголен връх. А реализацията на електрическата схема от фигурата, вярваме, няма да ви затрудни. Какво е нужно да направите, за да светне крушката - просто с показалката да докоснете левия (според чертежа) край на фасунгата. Както виждате, с помощта на болтче той е свързан към картон с изписани букви.
Картонът обаче е малко необикновен. Върху лист от кадастрон или картон трябва да залепите с лепило старателно парче станиол със същата големина. Важното е парчето станиол да бъде залепено изцяло, а не само в няколко точки. След това с остро ножче ще трябва да из режете буквите, като отнемете тънки ивици от станиола (без да наранявате картона). Работата не е трудна, но се иска малко търпение.
След като изобразите по този начин буквите и цифрите от 0 до 9, бихте могли, ако ви остане място, да направите и някоя съвсем произволна фигура. С това ще имате за себе си, пък и за по-малките си братчета и сестричета, помагало по краснопис. Буквите, цифрите и фигури те трябва да се очертават с показалката, без да се докосва станиола, защото ако се докосне с показалката, лампичката ще светне и ще отбележи грешка. Който може най-бързо да премине всеки знак, без да светне крушката, значи добре е усвоил правилата за краснопис.
Инж. Христо ДИКОВ


Нови каучукови лепила

"ХЕЛМИ" - специално универсално лепило за разнородни полярни материали - гумени изделия, целулозни материали, разтворими пластмаси (полистирол, поливинилхлорид), реактопласти, естествена кожа и гьон, изкуствена кожа на текстилна основа, текстилни материали и техните комбинации с черни метали и сплави.
Лепилото е съставено на база хлоропренов каучук и алкилфенолни смоли с разтворителна комбинация, съдържаща етилацетат, което повишава адхезията. Лепилото е с висок вискозитет, без саморазливане и това налага то да се размазва с четка или шпакла. Повърхностите за лепене се обработват, както и при лепилото "ВЕЛО".
Максимална якост се постига, когато лепилото се нанесе еднократно в тънък и равномерен слой и върху двете повърхности за залепване. За частично пропиване на повърхностите и за да се ориентират полярните групи от лепилото към субстрата е необходимо да се изчака около 5 минути, преди да се съединят детайлите. Повишена адхезия се осигурява, ако залепените детайли престоят под натиск около 5 kg/cm2 до едно денонощие. Пълна якост на адхезията се постига след 48 часа при стайна температура.
Лепилният шев притежава повишена маслоустойчивост, но е неустойчив на хлорирани въглеводороди, естери и кетони. Лепилото и лепилното съединение са с намалена огнеопасност, защото полимерът е самозагасващ. Якостта на лепилния шев се осигурява от кристализацията на полимера и е устойчив от + 50°С до - 40°С.
Лепилото може да се използва за пренасяне на рисунки и надписи от полиетилен - нанесен слой лепило върху полиетиленово фолио с рисунки или печатни текстове се откопира след изсъхването и може да се използва за нанасяне върху други изделия. При лепене на меко поливинил-хлоридно фолио върху твърд поливинилхлорид, лепилото служи като бариера за миграция на пластификаторите от мекия поливинилхлорид към твърдия, с което се запазват свойствата им при съвместна експлоатация. Лепилото "ХЕЛМИ" се произвежда от ПК "Изгрев" във Владая - София. Предлага се в меки метални туби от 40 g с цена 0,30 лева за опаковка.
Иван МИТЕВ


опити. демонстрации. задачи

МОДЕЛ НА ЯДРЕНАТА РЕАКЦИЯ

Ядрената реакция протича миг новено и това изключва всякаква възможност за наблюдения. В училище обаче можете да си направите елементарен модел, който доста нагледно показва "механизма" на ядреното разпадане. Необходими са: стъклени тръбички с диаметър 10-15 mm и дължина около 100 mm, няколко гумени тапи, гумени маркучи, леки пластмасови или други топчета с такъв диаметър, че свободно да влизат в тръбичките и да не потъват във вода, парче ламарина и подръчни болтчета.
Конструкцията на модела е по казана на чертежа. За основа 1 (фиг. 2) може да се използва шперплатова дъска, боядисана в подходящ цвят, който ще служи и за фон на модела. Може да предвидите и някакъв начин за закачване на таблото към стената или черната дъска. Избират се по-големи гумени тапи 5, отрязва се от двете им страни по един сегмент така, че да може да се залеп ват за равни повърхности и се пробиват отвори, както е показано на фигурата, с диаметър по-малък от вътрешния диаметър на тръбичките 4. След това на дълбо чина около 10 mm същите тези отвори се разширяват с друго свредло, чийто диаметър е с 0,5 - 1 mm по-малък от външния диаметър на тръбичките. Това се прави, за да се получи добро уплътнение между тапата 5 и тръбичката 4. Във всяка тръбичка се поставя по едно пластмасово топ че 3 (то може да се направи от стиропор), оцветено в червено. Диаметърът му трябва да е такъв, че да не може да премине през малките отвори на тапата 5. По този начин се сглобяват всички разклонения на модела. Първата, най-горна тръбичка се затваря отгоре с пробитата тапа 2, за да излиза през нея въздухът. Последните девет тръбички (можете да продължите и по-нататък модела, но това ще го усложни ненужно) се свързват с гумени маркучи 6, които се съединяват в един по-голям маркуч 7, включен към водопроводния кран. Пуска се водата, тя навлиза в тръбичките 4, нивото й започва да се покачва, а заедно с него и червените топчета, които в крайна сметка се установяват в горния край на всяка тръбичка, непосредствено до тапата. Когато топчето и в първата, най-горна тръбичка се издигне, водата се спира. С това моделът е готов за демонстрация. Червените топчета 3 играят ролята на неутрони, а та пите 5 - на ядрата на урана. Когато водата се пусне да изтича, заед но със спадащото й ниво в тръбичките ще тръгне надолу и "неутронът" 3. Той ще се "удари" в ядрото на урана 5, оттам "ще избие" три нови неутрона и т.н. (фиг. 1). Остава на лицевата страна на тапите 5 да се залепи картонено кръгче с надпис U235 да се монтира една ламаринена скоба 8 на общия маркуч 7 и с един болт 9 да се регулира скоростта на изтичане на водата. С това моделът е готов. За по-голяма естетичност гумените маркучи могат да се прикрият с втора шперплатова плоскост.

ТРИ ЗАДАЧИ

1. Двата вала, свързани с ремък, се въртят в посока на движението на часовниковата стрелка. Накъде ще се придвижи окачената на ремъка тежест?
а - надолу, б - нагоре, в - ще ос тане на същата височина.

2. Ако топчето 8 се удари в топчето 7, накъде ще се придвижат останалите топчета?
а - всички ще се отклонят наляво, б - само топчето 1 ще отиде наляво, в - само топчето 7 ще се отклони надясно.

3. Кое от зъбните колела ще се върти най-бързо?
а - Е, б - D, в - С, г - В, д - А, е - всички колела ще се въртят еднакво бързо.
Правилните отговори ще намерите в следващия брой.

ЗА ЯВЛЕНИЕТО ИНТЕР ФЕРЕНЦИЯ

Интерференцията на светлината се изучава в училище, но сигур но малцина са се сетили как да илюстрират това явление. В прозрачен съд с диаметър 10-15 cm се налива вода. След това с помощта на мека четка за рисуване се капва капка нефт (бензин, нафта и др.) на повърхността на водата. Наблюдава се интерференчна картина в развитие: капката нефт постепенно се разлива и променя своята окраска. Цветните ивици, по които могат да се различат интерференчните максимуми и минимуми, представляват почти концентрични окръжности, разширяващи се към края на съда.
В. Д.


В ПОМОЩ НА КРЪЖОЦИТЕ ЗА НАЧАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Как да работим с фолио

Преди всичко да си осигурим пластинка фолио. За целта могат да послужат стари туби от паста за зъби или крем, капачки от бур кани за кисело мляко и др. След като се почисти и изглади добре, фолиото е готово. С него се работи приятно, лесно се моделират декоративни мотиви, исторически паметници, цветя и т.н. Удобно е фолиото да се обработва върху някаква подложка. За училищните условия е подходяща тетрадка с меки корици.
Инструменти за моделиране на фолиото не се продават в магазините. Затова пък лесно можем да си ги направим от твърдо дърво с дължина 70-80 mm и диаметър 3-5 mm (вж. фигурата). Единият край на всеки инструмент трябва да бъде оформен съобразно предназначението му, а другият - да има удобна за ръката дръжка. Добре е работната част да се шлифова със ситна шкурка.
Като инструмент може да се използва и обикновената химикалка. Линиите се очертават с "писеца", а с другия заоблен край на химикалката се моделира.
Рисунката може да се нанесе върху фолиото по два начина. Рисуваме или копираме рисунката върху копирна хартия (паус), след това с индиго я пренасяме върху пластинката, като очертаваме контурите с инструмент 1. Ако закрепим с кламери или карфици копирната хартия с рисунката върху пластинката, можем направо да очертаем контурите. Върху пластината трябва да натиска не острието, а плоският край на инструмента, затова той се държи под известен ъгъл. Колкото по-силен и продължителен е натискът, толкова по-изпъкнал е релефът. Ако материалът се окаже по-твърд или грапав, натискът с инструмента трябва да се увеличи.
Често на рисунката се срещат съчетания на прави и криви линии. Първо трябва да очертаем правите линии, а след това - кривите. Линиите се изтеглят на един път, без задържане на инструмента или повтаряне. Когато трябва да се моделира рисунката в дълбочина, контурите се очерта ват отвътре навън. Свободните полета около мотива могат или да се точкуват с върха на инструмента, или да се изрежат.
Пластинката може да се обработва и от двете страни, но трябва внимателно да се следи изображението върху лицевата страна.
Накрая повърхността може да се боядиса с маслена боя. След като боята изсъхне, пластинката леко се изтрива и боята се сваля само от изпъкналите части. За да запазим по-дълго време изработения мотив, добре е да залепим пластинката фолио върху дебел картон. Под модела може да се постави цветна хартия.
Минко ЦВЕТКОВ
Плевен


Полезни съвети

Когато навивате гайката върху свързващия болт, няма да е необходимо да придържате "контра", а и връзката ще е по-сигурна, ако в детайла се оформи правоъгълен отвор за болта и главата му съответно се изпили, както е показано на рисунката.

Ако формата на детайла не позволява при рязането му да се използва ножовка с лък, закрепете по-късо парче от ножовката в ръчно менгеме, както е показано на рисунката.

За да бъдат подредени в точна последователност папките с документация, кутиите с магнитофонни касети или с диапозитиви, облепете гърбовете им с подходяща цветна репродукция, а след това внимателно ги разрежете, отделяйки всяка папка или кутия. Евентуалната промяна на реда веднага ще се забелязва, а интериорът ще се обогати с нов елемент.

С джобната рулетка ще работите по-удобно, ако върху лентата и поставите пръстен от пластмасов маркуч с подходящ диаметър.

За да точите удобно закрепения в менгеме трион, направете от две дървени трупчета простото приспособление, показано на рисунката.

Ако трябва да слепвате твърде големи детайли, лесно може да си направите показаната на рисунката клинова стяга.

Линията за рязане на стъкло никога няма да приплъзва, ако към нея залепите няколко тънки гумени парчета.

Удобно ще режете с циркуляр и цилиндрични детайли, ако към летвата във водещия жлеб закрепите парче винкел.

Показалка от целулоид, изрязана като кламер, ще ви помага бързо да намирате не само търсената страница, но и реда с необходимия цитат.

За да закрепите добре в менгемето детайл със сложна форма, използвайте две торбички, пълни с метални стърготини.

Ако трябва да завиете малка гайка в труднодостъпно място, прикрепете гайката към подходящо стебло с леплива лента.

Ако трябва да закрепите на бетонния таван нещо тежко, в отвора поставете не дюбел, а метална втулка с вътрешна резба и с 2-4 напречни отвора, в които се движат метални стебла с подходяща дължина. Във втулката завийте винт със конично заострен край. Той ще изтласка встрани и силно ще притисне стеблата в стените на отвора, осигурявайки сигурно закрепване.

От използвани пластмасови пълнители за химикалка могат да се направят нитове за съединяване на детайли от пластмаса, изкуствена кожа, плат. В отвора се поставя парче от пълнителя и краищата от двете страни се разтопяват чрез нагряване.

Ако назъбите с пила единия ръб на стягата, както е показано на рисунката, тя много по-добре ще служи за упор при обработване на дървени детайли.


XII ПРЕГЛЕД НА ТНТМ

ПИОНЕРСКИ МНОГОБОЙ • ЗНАМ И МОГА •

Заключителните състезания и конкурси от пионерския научно-технически комплекс "Знам и мога" винаги са били върхова изява на знанията, творческите сили и умения на най-младите участници в движението за техническо и научно творчество на младежта. И същевременно изява на способността да докажеш възможностите си в борба със силни съперници, да концентрираш волята си, да мобилизираш сили, знания и опит за спечелване на победа. А това са все качества, без които никой не би могъл да разчита на сериозни постижения в жизнения си път и които е особено важно да бъдат развивани от най-ранна възраст.
През тази година състезанията и конкурсите бяха част от заключителните инициативи по време на XII национална изложба в Пловдив и това ги направи още по-динамични и интересни, защото се намираха в полето на творческо напрежение, създавано от тази най-значима изява на всеки преглед на ТНТМ.
Първенците от окръжните прегледи трябваше да премерят сили в цехове и зали на различни пловдивски предприятия и институти, а резултатите им се оценяваха от изтъкнати специалисти и научни работници от цялата страна. Както винаги, едни от най-интересните бяха научно-техническите състезания и конкурси - по радиотехника, електротехника, стругарство, шлосерство, шлосеро-монтьорство, транспортна техника, монтьорство на транспортна техника, дървообработване, фотография, кинотехника, "Малък интеркосмос" и защитата на разработките в задочния клуб "Млад техник".
В съответствие с наименованието на многобоя "Знам и мога", участниците във всяка дисциплина трябваше първо да покажат теоретичната си подготовка, а след това и уменията и възможностите си да прилагат на практика своите знания.
Резултатите недвусмислено показаха, че всички са се готвили много сериозно и задълбочено, че са овладели знания, надхвърлящи значително изискванията на учебната програма. Но може би много по-важно е това, че тези знания са усвоявани не самоцелно, а в процеса на придобиване на практически умения, навици и сръчности, по време на овладяване на работата със сложни машини и апаратури, при конструирането и изработването на различни устройства.
Тук особено силно изпъква значението на съвместната работа на клубовете за ТНТМ в училищата и в предприятията, базите за техническо развитие и институтите. Защото състезателите се бяха подготвяли в "истински" производствени условия и бяха работили с "истински" машини, апаратури и съоръжения...
За пръв път през този преглед в заключителния етап на научно-техническия комплекс "Знам и мога" участвуваха и най-изявените членове на отдавна създадения задочен клуб "Млад техник" към Централната станция на младите техници. Техният конкурс "Шестица за майсторство" положително ще става все по-популярен и вероятно още през следващия преглед на ТНТМ участието в него ще бъде масово.
Разбира се, двата дни на многобоя не бяха изпълнени само с напрегнати състезания. Участниците не само премериха сили, но и обмениха творчески опит, "съперниците" от различни краища на страната скоро станаха близки приятели. Те имаха незабравими срещи с изтъкнати първенци от производството, специалисти и учени... Тези дни се превърнаха в истински празник на младежкото творчество, жизнерадост и дръзновение.
Димитър ДИМИТРОВ

ПЪРВЕНЦИ В ПРИЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

РАДИОТЕХНИКА: 1. Андриан Маринов - 98 т. (Толбухин). 2. Димитър Димитров — 88 т. (Търговище). 3. Лъчезар Велчев — 87 т. (Велико Търново).
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: 1. Николай Николаев — 120 т. (Свищов). 2. Боян Миленов — 113 т. (с.Семчиново. Пазарджишко). 3. Венцислав Петков — 106 т. (с.Новачене, Плевенско)
СТРУГАРСТВО: 1. Николай Пентиев - 74 т. (Пловдив). 2. Митко Хаджиев — 71 т. (Плевен). 3. Илиян Христов - 70 т. (Толбухин).
ШЛОСЕРСТВО: 1. Георги Димитров - 72 т. (Плевен). 2. Живко Живков - 70 т. (Видин). 3. Иван Иванов — 68 т. (Ямбол).
ШЛОСЕРО-МОНТЬОРСТВО: 1. Николай Кънев — 89 т. (Пазарджик). 2. Николай Минев — 82 т. (Габрово). 3. Димитър Димитров — 79 т. (Велико Търново).
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ: 1. Мартин Ангелов — 86 т. (с. Грамада, Видинско). 2. Тодор Чобанов - 79 т. (Хасково). 3. Йордан Петков — 78 т. (с. Раднево, Старозагорско) .
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА: 1. Николай Господинов — 92 т. (Толбухин). 2. Стоимен Стоименов - 88 т. (Търговище). 3. Венцислав Илиев — 82 т. (с. Новачене, Плевенско).
МОНТЬОРСТВО НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА: 1. Димитър Митев — 83 т. (Шумен). 2. Илиян Илиев - 82 т. (Разград). 3. Елена Гелева — 81 т. (с. Брестовица, Пловдивско).
ФОТОГРАФИЯ: 1. Асен Марков — 87 т. (Перник). 2. Евгени Генов - 82 т. (София). 3. Дянко Дечев - 80 т. (Димитровград).
КИНОТЕХНИКА: 1. Колектив от ЕСПУ "Кирил и Методий" - Карнобат за филма "Сляпа баба". 2. Колектив от 6-то основно училище — Пазарджик за филма "Една интересна професия". 3. Колектив от ЕСПУ — Балчик за филма "Цвете мило".
КОНКУРС "МАЛЪК ИНТЕРКОСМОС": 1. Данчо Атанасов, Албена Ангелова и Светослав Тасков от София. 2. Бойко Кирилов и Георги Радков от Кюстендил. 3. Петър Вълков и Явор Абаджиев от Ловеч.
ЗАДОЧЕН КОНКУРС "МЛАД ТЕХНИК": 1. Светлозар Христов Трендафилов от Русе. 2. Мариана Илиева от Асеновград. 3. Димитър Генов от Стара Загора.


В следващия брой

В помощ на конструктивно-техническата дейност в новото ЕСПУ - Как лети ракетата
Любителски характериограф за транзистори
Микропроцесори, микрокомпютри и приложението им
Робототехника - Електронен модел на слънчоглед и... още нещо
Логопериодични антени
Практическа схемотехника - 8-ка нален тонкоректор; Филтър за брум; Устройство за изключване на заредения оловен акумулатор; Автоматично зарядно устройство; Логически сигнализатор
За моделистите - Крито-микенски кораб от бронзовата епоха
Курс по радиотехника за любители - Електронни лампи
АБ на фотографията - Домашна фотолаборатория
Леене в домашни условия
В помощ на клубовете за ТНТМ - Пробиване на големи отвори


НЕСМЕСВАЩИ СЕ ТЕЧНОСТИ

В кн. 1/83 г. публикувахме конструкция на декоративна лампа, в която за създаване на светлинни ефекти се използват две или повече различно оцветени несмесващи се течности. Тук ви предлагаме друга рецепта за получаване на такива течности.
За да не се смесват, течностите трябва да имат различна специфична топлина и топлинен коефициент на разширение. По-точно - течността, която е по-гъста, трябва да има по-малка специфична топлина и по-висок коефициент на разширение. Подходящи течности са водата и въглеродният хлорид. Тези течности не се разтварят и не влизат в химическа реакция. Известно затруднение създава голямата гъстота на въглеродния четирихлорид, затова вместо чиста вода, използвайте разтвор на натриев хлорид (готварска сол). В съда най-напред наливаме разтвора, а след това и оцветения въглероден четирихлорид. Водата първоначално остава отгоре, но при загряването, поради по-голямата специфична топлина на въглеродния четирихлорид, гъстотата му ще стане по-малка и неговите капки ще започнат да се издигат нагоре. След като отдадат топлина, те пак ще станат по-тежки и ще паднат надолу. Гъстотите на двете течности трябва да са по възможност най-близки.
И. Д.


• ЗАМЕНЯМ • ТЪРСЯ • ПРЕДЛАГАМ •

Заменям кварцов резонатор за честота 81132 Hz за две газоразрядни лампи ИН8 или други подобни; кварцов резонатор за честота 75191 Hz за две интегрални схеми К155ИД1 или SN74141 или SN7441; кварцов резонатор за честота 32768 kHz за кварцов резонатор за честота 72 MHz (или 36 MHz) - 8970 гр. Котел, Сливенски окръг, ул. "Капитан Вълков" № 14, Димитър Д. Димитров.
Търся повредени Hi-Fi магнетофони, тунери, усилватели, и др. подобни, които не подлежат на ремонт. Предлагам изправна киномашина 16 mm със светлинно и магнит но озвучаване и игрални филми, 4000 Пловдив, ул. Райчо Кирков" № 53, Георги Петков Митев, тел. 4-20-74.
Търся интегрални схеми: SN7447, SN7400 (К155ЛА3); SN7410 (К155ЛА4); SN7474 (К155ТМ2); SN 7490 (К155ИЕ2); А205К; ТСА940; TDA2020; МАА723; индикатор VQB71. Предлагам транзистори: 2Т6821; ГТ313Б; ГТ1322; 2Т6551; ВС107; ГТ1353; П605; AF124; ГТ308А; 2N3791; диоди: Д7Г; Д1011А; Д9А; Д242Б и др. елементи - 2400 Радомир, Пернишки окръг, пл. "Васил Коларов", бл. 4, вх. А, ап. 5, Емил Димитров.
Търся 4 броя мощни диоди Д242 или др. подобни. Заменям радиолампа 6Х2П; 6ПЗС, тиратрон МТХ-90 и др. за полупроводникови елементи - 7000 гр. Русе, ж.к. "Здравец-изток," бл. "Енергетик-1", п.к. 13 - тел. 5-29-41, Емил П. Халачев.
Търся книжки 1, 2, 4, 5 и 10 от 1975 г. на сп. "Млад конструктор" - 1111 София, бул. "Христо Кабакчиев" № 79, вх. В, тел. 44-14-28, Александър Янакиев.

Уважаеми читатели,
Изпращайте Вашите предложения за рубриката "Заменям. Търся. Предлагам" на адрес: 1000 София, бул. "Христо Ботев" 48, сп. "Млад конструктор".
Обявите са безплатни!


Млад конструктор 6'83
СПИСАНИЕ ЗА ПРИЛОЖНА ТЕХНИКА • ИЗДАНИЕ НА ЦК НА ДКМС
Редакционен съвет: проф. д-р т.н. инж. Йордан БОЯНОВ (главен редактор на обществени начала), инж. Александър ВЪЛЧЕВ, инж. Валентин ГРОЗДАНОВ, доц. к.т.н. инж. Васил ФУРНАДЖИЕВ, з.у. к.п.н. Гана МИЛЧЕВА, Димитър ДИМИТРОВ (зам.-главен редактор), инж. Димитър ЦОНЕВ, инж. Надка ВЪЛКОВА (зам.-главен редактор), доц. к.т.н. инж. Славчо МАЛЯКОВ, инж. Стефан ЧЕРНЕВ, доц. инж. Цанко НЕДЕВ
Редактори: инж. Александър САВОВ, Василка САРИЙСКА, инж. Васко ДЕЛЕВ.
Секретар: Владка ЧОТОВА
Художествено оформление: Мария ЯНАКИЕВА. Технически редактор: Атанас ДИМИТРОВ Брой 6. Година XV. Формат 60x84x8. Тираж 40 000. Предадена за печат на 23.08.1983 г. Излязла от печат на 22.09.1983 г.
Периодичност 10 книжки годишно. Годишен абрнамент 6 лв., полугодишен - 3 лв.
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА: София 1000, бул. "Христо Ботев" № 48, V етаж, тел. 88-59-21
ДП "Димитър Благоев" - София
Цена 0,65 лв. Ръкописи не се връщат.


ХII НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА ТНТМ

НАГРАДИ НА СПИСАНИЕ «МЛАД КОНСТРУКТОР»

СРЕДНОШКОЛЦИ

ПЪРВА НАГРАДА
Колектив с ръководител инж. Александър Малев от СПТУК "Ст. Павлов" - Варна за "Устройство за почистване на подводната част на кораба по време на ход" (вж. първа страница на корицата).
ВТОРА НАГРАДА
Колектив от ТСЕ "А.С. Попов" - София с научен консултант доц. к.т.н. инж. Славчо Маляков за "Стереофоничен звукосмесителен пулт" (сн. 2).
Колектив с ръководител Пеню Павлов от ОТЕТ "В.И.Ленин" - Пловдив за "Хибриден пускател за бездъгово комутиране на контактори при номинален ток 25 А и номинално напрежение 380 V.
ТРЕТА НАГРАДА
Колектив с ръководител Николай Николов от ССУМОР "Вл. Заимов" - Бургас за "Модел на линеен асинхронен двигател с магнитно окачване" (сн. 4).
Колектив с ръководител Йордан Гюрков от ТЕ "В.И.Ленин" - София за "Цифров електронен микрометър" (сн. 1).

Снимки К. Симеонова

ПИОНЕРСКИ МНОГОБОЙ «ЗНАМ И МОГА»
Моменти от състезанията по стругарство...
... Фотография
Светозар Христов от ОСМТ - Русе,стана първенец на задочния клуб "Млад техник" със своето устройство "Бягащи светлини"
... Шлосерство
... Шлосерство-монтьорство
Меглена Ангелова от ЦСМТ-София, първенец от задочния конкурс "Малък интеркосмос"


ЦЕНА 0,65 лв.


<- предыдущая страница


Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтов - uCoz